Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

klaud
3637 df8f
klaud
Przestałam na Niego czekać, ale nie przestałam go kochać
— 2 lata 2 miesiące 22dni
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viajeannes jeannes
klaud
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viajeannes jeannes
klaud
1501 edd5
Reposted fromrol rol viajeannes jeannes
klaud
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
klaud
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viamore-than-a-memory more-than-a-memory

July 10 2015

klaud
klaud

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viairmelin irmelin
klaud
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszalony-virus szalony-virus

July 08 2015

klaud
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
klaud
klaud
7908 14b7 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaAlwaysMe AlwaysMe
7405 801f 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatwice twice

June 07 2015

klaud
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viakatalama katalama

June 02 2015

klaud

May 24 2015

May 20 2015

klaud
8455 4873
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
klaud
Reposted frombiru biru viauncrubed uncrubed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl