Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

klaud

May 07 2015

klaud
Reposted fromretaliate retaliate viagoby goby

May 02 2015

klaud

April 21 2015

klaud
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viatwice twice

April 19 2015

klaud
5812 1154

April 18 2015

klaud
3675 9ccb
Reposted fromolass olass viathatwasntadream thatwasntadream

April 14 2015

klaud
Nie tylko krew wypełnia moje serce. Jest tam jeszcze czyjeś imię, miłość i nadzieja.
— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
Reposted fromblueinsane blueinsane viatytuteraz tytuteraz

April 11 2015

klaud

April 09 2015

klaud
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommusset musset viathatwasntadream thatwasntadream

April 07 2015

klaud
8255 c97d
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
klaud
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viairmelin irmelin
klaud
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viairmelin irmelin

April 02 2015

klaud
8716 53e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien

March 30 2015

klaud
0584 4e3d
Reposted fromowca owca viaflawed flawed
0619 340f
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viawerqq werqq
klaud
3525 d1d9
Reposted fromnotgiveup notgiveup viawerqq werqq
klaud
4620 f93b 500

March 26 2015

klaud
8490 26de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagicautumn magicautumn

March 24 2015

klaud
6321 0f15 500
Reposted fromzajebela zajebela viafoodforsoul foodforsoul
klaud
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
Reposted fromseverine severine viakissgirlmart kissgirlmart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl