Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
grafika boy, fashion, and girl
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
2552 50d2
Reposted fromcalifornia-love california-love viajutynda jutynda
8742 510d
1075 c209
Reposted frommrautyna mrautyna viaszaaatan szaaatan
Mówią, że gdy znajdziesz właściwą osobę, to po prostu to wiesz.
Patrzę na Ciebie, gdy robimy razem obiad i wiem.
Jestem szczęśliwa jedząc z Tobą kanapki na śniadanie i czekając aż wrócisz w pracy.
Budzę się w nocy, lekko poruszam, a Ty odruchowo przez sen przyciągasz mnie mocno do siebie tuląc i wiem.
Siedzę w tym mieszkaniu i jedyne o czym jestem w stanie myśleć to czemu Cię tu jeszcze nie ma. I tęsknie.
Z Tobą wszystko jest lepsze, piękniejsze, weselsze, łatwiejsze.
Patrzę na Ciebie i widzę mojego przyszłego męża, ojca moich dzieci, miłość mojego życia.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viadusz dusz
2678 1b48
Reposted fromlittlefool littlefool viajurysz jurysz
8114 585f
droplets
2089 8b9f
Reposted fromhorny horny viasoadysta soadysta
5091 278d
circled
2996 177d
Reposted fromkrzysk krzysk viaszaaatan szaaatan
Reposted frombluuu bluuu viaszaaatan szaaatan
8565 26b6 500
Reposted frommowmihou mowmihou viauncrubed uncrubed
Reposted frombluuu bluuu viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl