Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

3202 70a2 500
Reposted fromlaluna laluna viaalexandrious alexandrious

February 24 2017

klaud
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamefir mefir
klaud
2003 555f
Reposted fromnataliablus nataliablus viamadziapek madziapek
klaud
8660 e66a

February 23 2017

2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish viaRedPenny RedPenny
klaud
7577 1820
Reposted frominto-black into-black viadraia draia
klaud
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
klaud

February 22 2017

klaud
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
klaud
8660 e66a
klaud
2427 b7ed 500
klaud
3420 2b3f
Reposted fromcalifornia-love california-love viayveee yveee
klaud
6458 1c51
Reposted frommslexi mslexi viayveee yveee
klaud
3637 df8f
klaud
Przestałam na Niego czekać, ale nie przestałam go kochać
— 2 lata 2 miesiące 22dni
Reposted fromAnjax333 Anjax333 viajeannes jeannes
klaud
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viajeannes jeannes
klaud
1501 edd5
Reposted fromrol rol viajeannes jeannes
klaud
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
klaud
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viamore-than-a-memory more-than-a-memory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl